Logo Rotary Heist op den Berg

Rotary Heist op den Berg organiseert tal van evenementen
voor het inzamelen van de nodige fondsen

Rotary Heist op den Berg

Het doet ons veel plezier dat u de weg gevonden heeft naar onze website en dat u wil kennismaken met onze club.

De voornaamste doelstelling van Rotary is dienstbetoon aan de gemeenschap in de ruimste zin, door zich te richten op gezondheid van kinderen, armoede, milieuzorg, analfabetisme, vrede,…  Daarnaast steunen wij eveneens educatieve programma’s voor jongeren.

Om dit dienstbetoon te kunnen waarmaken, vergaren wij fondsen door het organiseren van tal van evenementen zoals:

  • Heist Loopt en Zingt
  • Heist Loopt Warm           
  • Galabal
  • Project Scholengemeenschap

De fondsen worden volledig besteed aan verschillende projecten, waaronder Nethedal, IMG, cultuurprijs van de gemeente Heist-op-den-Berg, digitale borden voor scholengemeenschap,…

Dankzij de dynamische leden van onze club blijven wij ons verder inzetten voor het goede doel en dit gesterkt door de jaarslogan van Rotary International “Making a difference”"

Nethedal

Het belangrijkste sociaal project is het dagcentrum Nethedal voor personen met een beperking en de bouw van het nachtcentrum.

Met de opbrengst van de events kunnen we hen de nodige steun verzekeren.

En dat mede dankzij jou!

focusgebieden Rotary